Trường tiểu học Thanh Nê tổ chức cho học sinh thi Olympic tiếng Anh năm học 2020-2021 cấp Quốc gia.

     Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Trường tiểu học Thanh Nê tổ chức cho học sinh thi Olympic tiếng Anh năm học 2020-2021 cấp Quốc gia.

         Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Trường tiểu học Thanh Nê tổ chức cho học sinh thi Olympic tiếng Anh năm học 2020-2021 cấp Quốc gia. Hội đồng thi gồm 4 thí sinh xuất sắc của vòng thi cấp Tỉnh. Kết quả cả bốn thí sinh đều đạt điểm trên 1000 điểm. Xuất sắc nhất là em Nguyễn Minh Hoàng đạt 1510 điểm.

 

Bài viết liên quan