Trường Tiểu học Thanh Nê tham gia thi Việt dã cấp Huyện

Trường Tiểu học Thanh Nê tham gia thi Việt dã Tiền phong cấp Huyện đạt giải nhì 

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2018 trường Tiểu học Thanh Nê tham gia giải Việt dã Tiền phong cấp Huyện.Toàn đoàn có 6 em tham gia em Vũ Ngọc Tiến  đạt giải nhất khối nhi đồng . Toàn đoàn xếp thứ nhì đồng đội nhi đồng 

Thầy Trần Văn Ảnh - Huấn luyện cùng đội tuyển Việt dã nhà trường  

Em Nguyễn Ngọc Tiến - Giải nhất đội nhi đồng 

Toàn đoàn đạt giải Nhì đồng đội 

Bài viết liên quan