Trường tiểu học Thanh Nê tham gia chương trình Ngày hội Tiếng Anh

Trường Tiểu học Thanh Nê tham gia chương trình Ngày hội Tiếng Anh cấp cụm và đạt giải Nhất 

20161222_075222.jpg

20161222_080345.jpg

20161222_080138.jpg

20161222_085101.jpg

 

20161222_093954.jpg

20161222_080415.jpg

20161222_103352.jpg20161222_104001.jpg

 

20161222_104014.jpg

 

20161222_104054(2).jpg

Tin bài và ảnh: Thu Thủy 

 

Bài viết liên quan