Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại Thanh Nê ngày 29/11/2017

Sáng ngày 29/11/2017 tại điểm cầu trường Tiểu học Thanh Nê đã diễn ra buổi Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh gồm 9 nhà trường.

20171208_091502.jpg

 

20171129_104947.jpg

Lớp tập huấn được đón đ/c Nguyễn Anh Minh và đ/c Hoàng Tiến Mạnh về  kiểm tra và chỉ đạo.

20171129_081838.jpg

 

20171129_081815.jpg

20171129_080241.jpg

20171129_104806.jpg

Bài viết liên quan