DỰ THẢO HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2021

DỰ THẢO HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2021

I.Điểm danh

II. Nội dung:

1. Đánh giá công tác chuyên môn T4

1.1 Số lượng: Toàn trường 952 HS.Tỷ lệ học sinh chuyên cần khá cao.

1.2 Công tác chuyên môn

- Đón kiểm tra chuyên môn và thi Giáo viên dạy giỏi với 17 Giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện và kiểm tra chuyên môn của 03 giáo viên. Kết quả: 17 tiết thi giáo viên dạy giỏi xếp loại giỏi; 3 tiết kiểm tra chuyên môn, trong đó 2 tiết xếp loại giỏi một tiết xếp loại khá.

- Học sinh hoàn thành chương trình tuần 32

- Chấm thi vở sạch chữ đẹp các lớp lần 2.

-Tổ chức cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp tỉnh cho 40 thí sinh (Khối 1: 10TS; K2: 13TS; K4;3 TS; K5: 5 TS)

+ Kết quả:

STT

Số báo danh

Họ và Tên

Lớp

Khối

GHI CHÚ

XÉT GIẢI

1

8587692

Đỗ Xuân Phúc

2B

Khối 2

 

NHẤT

2

8599882

Đỗ Khánh Linh

2C

Khối 2

 

KHUYẾN KHÍCH

3

8830220

Nguyễn Hoàng Hải

3D

Khối 3

 

BA

4

8748983

Nguyễn Ngọc Chung

3E

Khối 3

 

KHUYẾN KHÍCH

5

8475998

Bùi Tấn Chí

5D

Khối 5

thi lại

KHUYẾN KHÍCH

 

-Tổ chức cho học sinh khối 5, thi Tiếng Anh trên mạng cấp Quốc gia: 4 TS:

+ Kết quả: Nguyễn Trường Phúc: 1050 điểm; Lê Trần Việt Anh: 1490 điểm; Nguyễn Minh Hoàng: 1510 điểm; Vũ Tuấn Hùng: 1400 điểm

-Tổ chức cho học sinh khối 5 thi giải toán trên mạng cấp Quốc gia: 26 TS

Kết Quả:

+ Huy chương Đồng: Nguyễn Minh Hoàng

+ Khuyến khích : Trần đức Hải; Trần Gia Hưng

-Hoàn thành công tác chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022, nộp báo cáo về Phòng Giáo dục Đào tạo.

- 100% giáo viên hoàn thành mô đun 1,2. Hiện giáo viên đang tiếp tục hoàn thành mô đun 3 đại trà.

- Đón đoàn kiểm tra cuối năm của phòng Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra các hoạt động của nhà trường trong năm học 2020-2021. Kết quả: Điểm phần cứng 1379/1490 = 92.6% . Điểm thưởng 689.

2. Công tác chuyên môn tháng 5

- Tiếp tục thực hiện chương trình tuần 33. Giáo viên vừa dạy kết hợp ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối năm. Các môn ít giờ có đánh giá bằng điểm số sẽ kết thúc kiểm tra ở tuần 34,

- Các đồng chí chuẩn bị Ngân hàng đề kiểm tra cuối năm học 2020-2021 nộp về hai đồng chí phó hiệu trưởng như sau: Môn khoa học, Lịch sử và Địa lý 5;Tin học từ 1 đến 5; Đọc từ 1 đến 5. Ngoại ngữ 1,2. Nộp vào ngày 4/5/2021.Các môn còn lại nộp vào ngày 10/5/2021 (môn tiếng Anh 3-4-5 như phân công học kỳ I)

 

- Các ĐC GV chủ nhiệm lớp 1 kết hợp GV môn ít giờ hoàn thành việc Tổng kết thực hiện chương trình –SGK theo CTGDPT 2018 trước ngày 8/5/2021 để báo cáo PGD vào 10/5/2021

- 18/ 5/ 2021: Kiểm tra cuối năm lớp 5-theo lịch của Sở Giáo dục Đào tạo.(Các lớp còn lại theo lịch của phòng Giáo dục Đào tạo)

- Sau kiểm tra các đồng chí giáo viên hoàn thành các biểu mẫu thống kê, báo cáo về nhà trường tổng hợp chung, nộp phòng Giáo dục Đào tạo, và hoàn thành các phần mềm đúng quy định. Các đồng chí phụ trách các tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục đôn đốc các thành viên hoàn thành các mục được giao lưu hồ sơ kiểm định.

- Đánh giá, nhận xét học sinh Lớp 1 theo thông tư 27 BGDĐT. Lớp 2, 3, 4, 5 theo thông tư 22/BGDĐT . Hoàn thành hồ sơ học sinh, in và duyệt học bạ

- Lập Danh sách học sinh khen thưởng theo Thông tư 27 và Thông tư 22; Danh sách học sinh đạt giải trong các kỳ thi trên mạng

 

3. Ý kiến đóng góp

4. kết luận

                                Thị trấn Kiến Xương, ngày 03 tháng 05 năm 2021

 Chủ tọa                                                              Thư ký

 

 

 

Bài viết liên quan