29/04/21  Tin của trường  83
DỰ THẢO HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2021
 28/03/21  Tin của trường  100
BÁO CÁO TEMIS TH THANH NÊ 2019-2020
 26/03/21  Tin của trường  87
Báo cáo temis Trường tiểu học.trường Tiểu học Thanh Nê
 23/03/21  Tin của trường  97
HƯỚNG DẪN ĐƯA MINH CHỨNG TEMIS 2020
 12/03/21  Tin của trường  98
     Chiều 12 tháng 3 năm 2021, Liên đội trường tiểu học Thanh Nê phối hợp cùng Đoàn thanh niên Thị trấn Kiến Xương tổ chức NGÀY HỘI ĐỔI RÁC THẢI LẤY ĐỒ DÙNG HỌC TẬP.
 08/03/21  Tin của trường  85
      Hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nhiều năm qua, trong các cấp Hội Phụ nữ công đoàn ngành Giáo Dục và đào tạo huyện Kiến Xương đã có nhiều tấm gương phụ nữ cần cù, chịu khó, công tác tốt, trở thành những phụ nữ hai tốt tiêu ...