HỘI NGHỊ CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ LƯƠNG

     Ngày 05 tháng 9 năm 2019, sau lễ khai giảng, nhà trường kết hợp Công đoàn tổ chức lễ chia tay cho đồng chí Nguyễn Thị Lương về nghỉ chế độ. Về dự có Ban thường trực hội cha mẹ học sinh, toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường. Đ/C Lương công tác trong ngành giáo dục 32 năm tại 2 hội đồng trường: THSC Lê Lợi 4 năm và TH thị trấn Thanh Nê nay là tiểu học Thanh Nê 28 năm. Trong suốt quá trình công tác Đ/C được phân công đảm nhiệm các chức vụ: Tổ trưởng tổ 4-5, Tổ trưởng tổ bồi giỏi... Thamh gia BCH Công đoàn 2 khóa, Ban chi ủy chi bộ 3 khóa, với bất cứ cương vị, nhiệm vụ nào Đ/C cũng dều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đ/C vinh dự 2 lầ được UBND tỉnh tặng danh hiệu CSTĐ tỉnh, nhiều năm liền được UBND huyện tặng danh hiệu CSTĐCS....

 

Đ/C BÙI THỊ LAN ANH- PCT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NÊU TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA Đ/C LƯƠNG

Đ/C TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG PHÁT BIỂU TRONG LỄ CHIA TAY Đ/C NGUYỄN THỊ LƯƠNG

Đ/C TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG TRAO QUÀ LƯU NIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO Đ/C LƯƠNG

Đ/C TRẦN THỊ MAI ỦY VIÊN BCH CÔNG ĐOÀN LÊN TRAO QUÀ CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHO Đ/C LƯƠNG

Đ/C PHẠM THỊ THU - CTCĐ TRƯỜNG TRAO QUÀ LƯU NIỆM CỦA TOÀN THỂ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHO Đ/C LƯƠNG

TỔ BAN GIÁM HIỆU TRAO QUÀ LƯU NIỆM CHO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ LƯƠNG

BÁC TRƯƠNG VĂN TUYNH- BTTH CMHS LÊN TRAO QUÀ LƯU NIỆM CHO Đ/C LƯƠNG

Đ/C TRẦN THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ THANH THÁI ĐẠI DIỆN TỔ 4-5 LÊ TRAO QUÀ LƯU NIỆM CHO Đ/C LƯƠNG

Đ/C NGUYỄN THỊ TÁM TỔ TRƯỞNG TỔ 2-3 TRAO QUÀ LƯU NIỆM CỦA TỔ CHO Đ/C LƯƠNG

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG THỊ THO, NGUYỄN THỊ NGỌC TÂN LÀ ĐỒNG NGHIỆP- LÁNG GIỀNG GẦN TẶNG QUÀ LƯU NIỆM CHO Đ/C LƯƠNG

Đ/C NGUYỄN THỊ LƯƠNG PHÁT BIỂU TRONG LỄ CHIA TAY

 

 

Bài viết liên quan