29/04/21  Tin của trường  83
DỰ THẢO HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2021
 12/04/21  Tin tức - Sự kiện  78
     Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Trường tiểu học Thanh Nê tổ chức cho học sinh thi Olympic tiếng Anh năm học 2020-2021 cấp Quốc gia.
 12/04/21  Tin tức - Sự kiện  73
     Sáng ngày 10.11 /04/2021 đội tuyển bóng đá U11cụm Quang Trung tham gia giải  bóng đá U11 Cấp huyện năm năm học 2020-2021.
 02/04/21  Tin tức - Sự kiện  84
Hướng dẫn đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành theo công văn 145.
 02/04/21  Tin tức - Sự kiện  52
Công văn khẩn.145
 31/03/21  Tin tức - Sự kiện  76
       Ngày 30/ 03/ 2021 trường Tiểu học Thanh Nê  tổ chức thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện năm học 2020-2021 cho tất cả các học sinh đủ điều kiện tham gia dự thi cấp huyện.