TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH NÊ PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA