Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Tiểu học Thanh Nê