TỔ 1TỔ 1

Xem trả lời

PHÂN CÔNG TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 2018 - 2019

TỔ 1

STT

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

LỚP

CHỨC VỤ

STT

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

CHỨC VỤ

1

NGUYỄN THỊ MAI

1A

 

7

NGUYỄN THỊ TIỀM

 

2

NGUYỄN THỊ LIỄU

1B

 

8

NGUYỄN THỊ TƯƠI

 

3

NGUYỄN THỊ LIÊN

1C

TỔ PHÓ

9

NGUYỄN THỊ NGA

 

4

PHẠM THỊ THU

1D

CTCĐ

10

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

 

5

NGUYỄN THỊ BÌNH

1E

TỔ TRƯỞNG

11

BÙI THỊ HƯỜNG

 

6

TRẦN THỊ QUYÊN

1G

 

12

NGUYỄN THỊ MAI ANH

 

 

 

 

 

13

ĐOÀN THỊ HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG 13

 

TỔ 4 +5TỔ 4 +5

Xem trả lời

TỔ 4 + 5

 

STT

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

LỚP

CHỨC VỤ

STT

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

CHỨC VỤ

1

TRẦN THỊ QUY

4A

 

12

TRẦN THỊ NHÀN

 

2

VŨ THỊ QUYÊN

4B

 

13

NGUYỄN THỊ LƯƠNG

TỔ PHÓ

3

TRƯƠNG THỊ THO

4C

 

14

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

 

4

TRẦN THỊ MAI

4D

BCHCĐ

15

NGUYỄN THỊ XUYẾN

 

5

TRÂN THỊ PHƯỢNG

4E

TỔ TRƯỞNG

16

PHẠM THỊ THANH

 

6

TRẦN THỊ TRANG

5A

 

17

BÙI THỊ LAN ANH

BCHCĐ

7

VŨ THỊ THÂN

5B

 

 

 

 

8

NGUYỄN THỊ THANH THÁI

5C

 

 

 

 

9

TRƯƠNG THỊ HUẾ

5D

 

 

 

 

10

TRẦN THỊ THANH

5E

 

 

 

 

11

TRẦN THỊ HƯƠNG

5G

 

 

 

 

 

 

TỔNG 17

 

Tổ 1Tổ 1

Xem trả lời

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bình