18/02/21  Tổ 4+ 5  47
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN KHỐI 4 TUẦN 22
 18/02/21  Tổ 4+ 5  57
KẾ HOẠCH  CHUYÊN MÔN KHÔÍ  4 - TUẦN 21
 18/02/21  Tổ 4+ 5  48
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN KHỐI 5 TUẦN 21
 18/02/21  Tổ 4+ 5  49
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN KHỐI 5 TUẦN 22
 29/12/20  Tin tức - Sự kiện  115
   Thực hiện công văn số 1377/SGDDT- DGTrH ngày 18/12/2020 của Sở GDDT Thái Bình về việc tổ chức Lễ phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.Sáng ngày 27/12 / 2020 Trường tiểu học Thanh Nê đã tổ chức Lễ phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát ...
 23/11/20  Tin của trường  107
       Do đại dịch CVID - 19 diễn biến vô cùng phức tạp nên chúng ta vừa nói lời tạm biệt năm học cũ đã chào đón năm học mới. Năm học 2019- 2020 đã qua đi đối với thầy cô và học trò cũng như mọi người dân trên đất Việt mang một màu sắc riêng với những cung bậc cảm xúc riêng. Nhưng trong ánh mắt thơ ...