18/02/21  Tổ 2+ 3  50
KẾ HOẠCH KCHUYÊN MÔN KHỐI 3 - TUẦN 22
 18/02/21  Tổ 2+ 3  44
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN KHỐI 3 TUẦN 21
 18/02/21  Tổ 2+ 3  42
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 21- KHỐI 2
 18/02/21  Tổ 2+ 3  50
KẾ HOẠCH  CHUYÊN MÔN KHÔÍ  2 - TUẦN 21
 14/01/21  Tin tức - Sự kiện  74
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2021, trường tiểu học Thanh Nê tổ chức thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cho 325 em từ năm khối  có đơn dự thi và đủ các điều kiện từ ban tỏ chức. 
 22/12/20  Chuyên môn  129
CHUYÊN ĐỀ  “TỔ CHỨC TÔT CÁC TRÒ CHƠI TRONG DẠY TIẾNG ANH ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH”