TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH NÊ TỔ CHỨC HỘI THI TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH NÊ TỔ CHỨC HỘI THI  TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG  NĂM HỌC 2020-2021

                                           

      Theo kế hoạch của  Ban tổ chức kì thi Toán Tiếng Việt, trường Tiểu học Thanh Nê đã có kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho kì thi Toán Tiếng Việt cấp trường diễn ra an toàn và nghiêm túc.

- Nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng kì thi như hệ thống máy tính được kiểm tra và mua bổ sung, đường mạng được sửa chữa đảm bảo tốt để không ảnh hưởng quá trình làm bài của học sinh. bàn ghế, hệ thống điện chiếu sáng đạt chuẩn.

- Giáo viên động viên học sinh tự luyện qua vòng7 để đủ điều kiện dự thi.

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Toán Tiếng Việt lập danh sách kiểm tra số ID và những điều kiện cần thiết để học sinh đạt điều kiện dự thi cấp trường.

- Nhà trường đã thành lập Hội đồng thi:

Đồng chí Trần Thị Hương Giang hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch hội đồng coi thi. Đồng chí Đặng Thị Thu Thủy phó hiệu trưởng nhà trường làm phó chủ tịch hội đồng thi. Các đồng chí giáo viên dạy Tin học làm giám thị trực tiếp coi thi.

- Đồng chí Đặng Thị Thu Thủy đã có lịch thi, phân ca cụ thể cho từng khối lớp một cách khoa học như sau:

+ Sáng ngày 18-1-2021: Khối 2 Ca1:  8 giờ  ->  10giờ 30   

+ Chiều ngày 18-1-202: Khối 3 Ca 1: 13giờ30 -> 16giờ 30

+ Sáng ngày 19-1-2021:Khối 5 Ca1:8  giờ  ->  10giờ 30

+Chiều ngày 19-1-2021:Khối 4 Ca1:13 giờ30  ->  16giờ 30   

 + Sáng 20-1-2021: Khối 1 Ca 1: 8 giờ -> 10 giờ30

            Một số hình ảnh trong kì thi Toán Tiếng Việt cấp trường tại trường Tiểu học Thanh Nê.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan