Trường tiểu học Thanh Nê tổ chức cho học sinh thi giải Toán trên mạng cấp Quốc gia năm học 2020-2021.

      Sáng ngày 11 tháng 04 năm 2021,Trường tiểu học Thanh Nê tổ chức cho học sinh thi giải Toán trên mạng cấp Quốc gia năm học 2020-2021

         Sáng ngày 11 tháng 04 năm 2021,Trường tiểu học Thanh Nê tổ chức cho học sinh thi giải Toán trên mạng cấp Quốc gia năm học 2020-2021. Tham gia dự thi gồm 26 thí sinh trên một phòng thi. Trước đó, một ngày nhà trường đã chuẩn bị kiểm tra cơ sở vật chất máy tính, đường truyền ...đảm bảo nên trong quá trình tổ chức thi không xảy ra sự cố. Giáo viên coi thi đúng quy chế, học sinh tự tin làm bài. Kết quả điểm cao nhất là em Nguyễn Minh Hoàng lớp 5D đạt 430 điểm. Hai em cùng đạt 390là Trần Đức Hải và Trần Gia Huy.

                                             Một số hình ảnh tại điểm thi.

Bài viết liên quan