MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH GV-HS LỚP 5 HỌC TẬP TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

GV LỚP 5 HÀNG NGÀY BÁO CÁO VÀO MẪU NÀY

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG     
TRƯỜNG: …………….       
         
         
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GV VÀ HS LỚP 5 HỌC TẬP TRÊN ĐÀI PT&TH THÁI BÌNH
Ngày phát sóng: ……………….…….. Môn …………………….
         
TTTên đơn vịTổng số
giáo viên
 bộ môn (Khối 5)
Số giáo viên dự giờTỉ lệTổng số
 học sinh khối 5
Số học sinh tham gia học tậpTỉ lệGhi chú
1Trường  ….  #DIV/0!  #DIV/0! 
         
Ghi chú: - Đơn vị chỉ nhập thông tin vào các ô màu xanh.
         
         
         
 Các đồng chí Cán bộ quản lý, Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn … dự giờ tổng hợp vào cột ghi chú.      
 Thời gian nộp thống kê trước 15h00' hàng ngày       
 Nộp theo địa chỉ : maihien73@gmail.com       
         
         
Bài viết liên quan