THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

     Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh  COVID - 19. Trường Tiểu học Thanh Nê thông báo:       

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH NÊ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               Thanh Nê, ngày 29 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v học sinh đi học trở lại

 

     Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh  COVID - 19. Trường Tiểu học Thanh Nê thông báo:       

1. Ngày đi học:  thứ hai, ngày 04/05/2020 theo 2 ca (Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo trước tới từng học sinh).

2. Thời gian cụ thể cho mỗi ca như sau:

 

Ca buổi sáng

Ca buổi chiều

Vào học

- 7 giờ 20 phút

- 2 giờ

 

Tan học

- Khối 1, 2: 10 giờ kém 20phút 

- Khối 3, 4, 5: 10 giờ

- Khối 1, 2: 4 giờ 15 phút

- Khối 3, 4, 5: 4 giờ 30 phút

Lưu ý: Trước khi học sinh đến trường, yêu cầu các bậc phụ huynh và học sinh phải rứa tay sát khuẩ, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho con nếu thấy bất thường thì cho học sinh nghỉ ở nhà và báo GVCN, khi đưa đón con phải đảm bảo khoảng cách đúng quy định.

   Nhận được thông báo này nhà trường kính mong các bậc phụ huynh thực hiện nghiêm túc. Trân trọng cảm ơn quý phụ huynh ./.

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (đã kí)

                                                                   Trần Thị Hương Giang

 

Nơi nhận:

-  Đài truyền thanh Thị trấn Kiến Xương;

- Lưu Vp.

Bài viết liên quan