THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

        Thực hiện công văn 18/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình ngày 30 tháng 01 năm 2021. Trường tiểu học Thanh Nê thông báo học sinh nghỉ học từ 01/02/2021(thứ Hai) cho đến khi có thông báo học trở lại.

                                                                               

                                         THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 

   

              Thực hiện công văn 18/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình ngày 30 tháng 01 năm 2021. Trường tiểu học Thanh Nê thông báo học sinh nghỉ học từ 01/02/2021(thứ Hai) cho đến khi có thông báo học trở lại. Trong thời gian học sinh nghỉ học nhà trường đề nghị các bậc phụ huynh nhắc nhở con em cách tự chăm sóc sức khỏe bản thân và phòng tránh dịch bệnh COVIT-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi một số tỉnh. 

                                                       Kiến Xương, ngày 30 tháng 01 năm 2021

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   (Đã kí)

 

                                                                       Trần Thị Hương Giang 

Bài viết liên quan