30/04/20  Thông báo  41
     Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh  COVID - 19. Trường Tiểu học Thanh Nê thông báo:       
 23/04/20  Thông báo  48
           Để thiết thực kỉ niệm lần thứ 130 ngày sinh nhật Bác. Thực hiện Công văn 03/KH-LN về việc triển khai cuộc thi: Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ. Liên đội phát động tới toàn thể các em học sinh trường Tiểu học Thanh Nê cùng tham gia thực hiện cuộc thi trên.
 29/11/19  Thông báo  122
ĐƠN DỰ THI TRẠNG NGUYÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
 28/11/19  Tin của trường  155
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG