30/01/21  Thông báo  122
        Thực hiện công văn 18/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình ngày 30 tháng 01 năm 2021. Trường tiểu học Thanh Nê thông báo học sinh nghỉ học từ 01/02/2021(thứ Hai) cho đến khi có thông báo học trở lại.
 28/01/21  Thông báo  93
THÔNG BÁO 
 27/01/21  Thông báo  164
       Thực hiện kế hoạch hoạt động của Liên Đội  năm 2020 – 2021, với mục tiêu: Động viên khích lệ các em học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp xã hội, học tập và làm việc theo nhóm, theo tổ chức, xây dựng động cơ, ý thức học tập cho học sinh, Liên đội ...
 08/01/21  Thông báo  75
THÔNG BÁO 
 30/04/20  Thông báo  270
     Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc tiếp tục cho học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh  COVID - 19. Trường Tiểu học Thanh Nê thông báo:       
 23/04/20  Thông báo  264
           Để thiết thực kỉ niệm lần thứ 130 ngày sinh nhật Bác. Thực hiện Công văn 03/KH-LN về việc triển khai cuộc thi: Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ. Liên đội phát động tới toàn thể các em học sinh trường Tiểu học Thanh Nê cùng tham gia thực hiện cuộc thi trên.